Sophia, 18 jaar: Wijsheid in je leven is, om altijd je hart te volgen, je te omringen met de mensen waar je van houdt en altijd achter je eigen keuzes en kunnen te staan

99. Sophia Vernikov