Sophie, 27 jaar: Wijsheid is open staan voor wat er om je heen gebeurt en voor de manier waarop andere mensen hun leven invullen en hier respect voor hebben

97. Sophie Burgers