Sophie, 43 jaar: Wijsheid is weten dat alle wijsheid die je nodig hebt, in jezelf zit

B5 Sophie def